Niecodzienna wizyta

Niecodzienna wizyta

ROGOŹNO W czwartek Rogoźno odwiedził dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Łukasz Krysztofiak.
Powodem wizyty była lustracja zaawansowania prac przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Na ten cel gmina Rogoźno uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.151.111 zł Dyrektor spotkał się z burmistrzem Romanem Szuberskim, po czym wspólnie udali się na plac budowy przy ulicy Małej Poznańskiej. Dyrektor Krysztofiak zapoznał się z planami oraz postępem prac, które ocenił bardzo pozytywnie. Prace mają zakończyć się z końcem listopada.
ŚDS to dzienny dom pobytu i terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysł powołania „domu” zrodził się z potrzeby niesienia pomocy rodzicom i opiekunom osób dorosłych, a niepełnosprawnych, dla których po pobycie w Warsztatach Terapii Zajęciowej nie było dalszej alternatywy. Rogoziński ŚDS będzie służył potrzebującym nie tylko z gminy Rogoźno, ale też z całego powiatu obornickiego.
Korzystając z wizyty niecodziennego gościa, burmistrz zaprosił dyrektora do odwiedzenia nowej siedziby GOPS, siedziby CIS oraz na plac budowy 32 mieszkań socjalnych. Dyrektor był mile zaskoczony rozmachem i stanem inwestycji gminnych. Pogratulował burmistrzowi działań prospołecznych i zapewnił o swoim wsparciu na przyszłość oraz udziale w otwarciu nowo budowanych obiektów przeznaczonych dla poprawy jakości życia najbardziej potrzebujących.

Podobne artykuły