Jest dofinansowanie na budowę gminnego składowiska odpadów

RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół potrzebuje miejsca, w którym będą magazynowane, selekcjonowane i segregowane odpadu komunalne.
Na specjalnie przystosowanym i zorganizowanym terenie będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości selektywnie wysegregowane odpady, takie jak papier i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady biodegradowalne, w tym zielone, popiół, odpady higieniczne, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, ale nie niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł we własnym zakresie i własnym kosztem dostarczyć na teren PSZOK wymienione odpady. Prowadzący PSZOK zapewni minimum jedną osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i ewidencję odpadów.
Taki obiekt powstanie i jest już nań finansowanie. Właśnie 4 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wójt gminy Ryczywół Renata Gembiak-Binkiewicz podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego PSZOK-iem.
Uzyskana przez gminę Ryczywół kwota dofinansowania wynosi 280.207 i stanowi znaczną część kosztów.

Podobne artykuły