Wynajmują, a nie chcą płacić

OBORNIKI. Powiatowy Lekarz Weterynarii wynajmuje od gminy Oborniki 70-cio metrowy lokal na swoje biuro. Płaci zań „zaledwie” 711 zł netto miesięcznie.
Jako urząd wniósł do burmistrza prośbę o zwolnienie go z tego czynszu, argumentując to tym, że – nie jesteśmy w stanie dalej tyle płacić.
Burmistrz zwrócił się z pytaniem o rozwiązanie tej sprawy do rady miejskiej, która kontroluje obornickie wydatki. Radni wyliczyli, że rezygnacja z owych ośmiu i pół tysiąca (netto) rocznego czynszu byłoby istotnym uszczupleniem dochodów gminy.
Z tych dochodów gmina dopłaca na przykład do oświaty, którą państwo dotuje zbyt skromnie, buduje drogi, wspiera organizacje społeczne i tak dalej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii jest instytucją państwową, utrzymywaną z budżetu państwa. Otrzymuje od wojewody pieniądze na swe funkcjonowanie, więc nie ma żadnego powodu, by gmina rezygnowała z czynszu za wynajem swojego lokalu. Taką odpowiedź przesłali burmistrzowi radni, zobowiązując go do udzielenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii odmownej odpowiedzi.

Podobne artykuły