Wojewódzkie inwestycje drogowe w regionie

Wojewódzkie inwestycje drogowe w regionie

POWIAT OBORNICKI. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował w powiecie obornickim w ubiegłym roku trzy zadania o łącznej wartości ok. 228 tys. zł.
Był to montaż znaków aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Chrustowo, wartość zadania: 50 tys. zł, instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na drodze wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Dąbrówka Leśna, wartość zadania: 63,9 tys. zł oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Ludomy, długość odcinka: 330 m, wartość zadania: 146,7 tys. zł, o czym naszych czytelników już informowaliśmy. W tym roku realizowane są kolejne zadania o łącznej wartości ok. 1,1 mln zł. Jest to wykonany właśnie remont nawierzchni jezdni przy węźle przesiadkowym na ul. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach, wartość zadania: 145 tys. zł, remont nawierzchni jezdni na ul. Łukowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach, długość odcinka: 920 m, wartość zadania: 874,3 tys. zł oraz remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Ludomy, długość odcinka: 240 m, wartość zadania: 65 tys. zł
Ponadto, w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 28 września 2018 r. Udział gminy Oborniki w kosztach dokumentacji wynosi 250 tys. zł. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak odwiedził Oborniki, by o powyższych inwestycjach mówić. Towarzyszyli mu przewodnicząca sejmiku Mirosława Rutkowska-Krupka, poseł Krzysztof Paszyk, starosta oborniki Adam Olejnik oraz burmistrz Tomasz Szrama, bowiem oni wszyscy dołożyli starań, by wymienione inwestycje powstały. Burmistrz Obornik kładł szczególny nacisk na wspólną budowę ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, znacznie poprawiających bezpieczeństwo.

Podobne artykuły