Ruszyła budowa obwodnicy wałeckiej – droga  będzie gotowa we wrześniu 2019

Ruszyła budowa obwodnicy wałeckiej – droga będzie gotowa we wrześniu 2019

OBORNIKI. Minęło blisko 20 lat od czasu pierwszych zapowiedzi budowy drogi łączącej trasę wojewódzką 178 w Obornikach z drogą krajową nr 11, po dawnym torze i moście kolejowym Oborniki-Wronki. Nawet przetarg i projekt obwodnicy nie dawał jeszcze pewności rozpoczęcia budowy zablokowanej przez wojewodę, który tłumaczył, że jego blokuje stolica.
Wreszcie w miniony czwartek, 16 sierpnia, nastąpił długo wyczekiwany przez wszystkich akt przekazania terenu pod inwestycję firmie Skanska S.A., która rozpoczyna budowę.
Budowa zaczęła się też czysto praktycznie. Wczesnym rankiem poznańska firma FLO zaczęła wycinkę zieleni, a przybyli na miejsce przyszłego ronda przy ulicy Czarnkowskiej wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, poseł Krzysztof Paszyk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, starosta obornicki Adam Olejnik i gospodarz terenu burmistrz Obornik Tomasz Szrama wbijali kolejno w grunt przeszłej drogi symboliczną łopatę. Towarzyszyli im Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i przedstawiciel firmy Skanska wraz z kierownikami poszczególnych prac.
Inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a prace nad drogą mają się zakończyć w 2019 roku, jak obiecuje kierujący pracami: Jeszcze we wrześniu przyszłego roku.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wyjaśnił, że: Samo rozpoczęcie inwestycji było poprzedzone ogromną pracą wykonaną przez wiele stron, w tym samorząd obornicki, który działał w tym temacie zawsze szybko i sprawnie, konsultując i sugerując wiele właściwych rozwiązań, ale pewnych procedur nie da się przyspieszyć i m.in. dlatego tyle lat było trzeba czekać na ten dzień.
Burmistrz Tomasz Szrama zauważył, że – Po zrealizowaniu budowy tej drogi, nazywanej też „małą obwodnicą”, nie da się oczywiście rozwiązać wszystkich problemów komunikacyjnych naszego miasta, ale da to możliwość uspokojenia, dzisiaj bardzo uciążliwego ruchu w centrum Obornik. A to da możliwość do dalszych analiz i wdrożenia rozwiązań ułatwiających mieszkańcom jazdę ulicami Obornik.  
Burmistrz podziękował za ogromne wspieranie tej inwestycji posłowi Paszykowi, a my przypominamy, że kilkanaście lat temu, gdy Krzysztof Paszyk startował w wyborach do Sejmiku Wielkopolskiego obiecywał za naszym pośrednictwem, że nie spocznie póki obwodnica wałecka nie postanie. Słowa dotrzymał, bo prace właśnie ruszają.
Droga połączy drogę wojewódzka nr 178 w Obornikach z drogą krajowa nr 11. Będzie miała długość 1,2 km. Jej początek będzie stanowić rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską na wysokości ulicy Kubiaka, a jej końcem będzie rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w miejscu obecnego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11. To wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych i tranzytowy ze zwartej zabudowy miasta i zlikwiduje wszelkie wąskie gardła w układzie komunikacyjnym województwa.
Zadanie powstaje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Ta pochłonie kwotę 14,4 mln zł, w tym 12,2 mln zł będzie pochodzić z budżetu UE. Taką cenę gwarantuje wcześniejszy zakup przez wykonawcę większości potrzebnych do budowy materiałów.
Zniknie wiadukt na Staszica wraz ze starymi chodnikami. Powstaną prócz jezdni o szerokości siedmiu metrów, ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m, szeroki na półtora metra chodnik, oświetlenie drogowe na skrzyżowaniach i na ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacja deszczowa, ekran akustyczny na moście od strony Łazienek i wszelkie elementy bezpieczeństwa ruchu. Wedle inżyniera projektu droga uzyska klasę „G” trafi do kategorii ruchu „KR 4” i uzyska nośność 115 kN. Most nad Wełną (klasa A) będzie przenosił do 50 ton.
Podczas rozmowy z przedstawicielem wykonawcy dowiedzieliśmy się, że most nad Wełną jest w zasadzie gotowy. – Obecnie trwa jego konserwacja przeciwkorozyjna, byśmy nie musieli robić jej w listopadzie, grudniu, gdy most dotrze do Obornik i zostanie tam zmontowany- powiedział kierujący budową.
Jedynym problemem na dzisiaj jest brak betoniarzy zbrojarzy, którzy są intensywnie poszukiwani. Forma Skanska wykona prace ziemne własnym sprzętem, wiele innych prac wykonają podwykonawcy, który podpisali już odpowiednie porozumienia.
To daje gwarancję dobrego tempa prac, a weryfikatorami tego tempa będą sami oborniczanie, czego kierownik ma pełną świadomość.
Podczas, gdy pod piłami drwali kładły się drzewa i krzewy na przyszłej obwodnicy wałeckiej, wicemarszałek Wojciech Jankowiak, poseł Krzysztof Paszyk, wiceprzewodnicząca Mirosława Rutkowska-Krupka, starosta obornicki Adam Olejnik i burmistrz Tomasz Szrama przeszli trasę przyszłej drogi, która choć nie długa, rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych.
Podczas spaceru wicemarszałek potwierdził gotowość przekazania drogi wojewódzkiej na odcinku od Czarnkowskiej do Łukowskiej staroście obornickiemu – a ja przekażę ja kwadrans później burmistrzowi Obornik – obiecał Adam Olejnik.
Tomasz Szrama już postanowił o ograniczeniu ruchu ciężarówek przez obornickie centrum, likwidację sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ulic Czarnkowskiej i Szymańskiego oraz ruch dwukierunkowy na Powstańców Wlkp.
Temu wszystkiemu będzie służyć obwodnica wałecka, której budowa rozpoczęła się w miniony czwartek, 16 sierpnia.

Podobne artykuły