W Rogoźnie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

ROGOŹNO. Jeszcze w tym roku rozpocznie funkcjonowanie pierwszy na terenie gminy Rogoźno Środowiskowy Dom Samopomocy. 13-tego sierpnia burmistrz Roman Szuberski podpisał z reprezentantem wykonawcy Krystyną Gromanowską umowę na przebudowę budynku przy ulicy Małej Poznańskiej 33.
Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostało Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie. Umowna wartość prac wynosi 1 008 045 zł brutto i koszt ten w całości zostanie pokryty z pozyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotacji celowej na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Udzielona przez wojewodę dotacja opiewa na kwotę 1 151 111, zł, z czego kwotę 1 013 101 zł stanowić mają wydatki inwestycyjne, a pozostała kwota dotacji w wysokości 138 101 zł to wydatki związane z zakupem wyposażenia dla nowo powstającej instytucji.
Projekt zakłada wydatki na remont konstrukcji budynku, w tym między innymi wymianę w całości stropów międzykondygnacyjnych drewnianych, wymianę pokrycia dachu wraz z konstrukcją drewnianą, remont posadzek, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wydzielenie nowych pomieszczeń zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Termin wykonania całości przedmiotu umowy przewidziany jest na 5 listopada tego roku, a zakończenie realizacji zadania nastąpić ma najpóźniej 31 grudnia 2018 r.
Środowiskowe Domy Samopomocy to instytucje ważne i potrzebne, które ze społecznego punktu widzenia niosą szereg korzyści. Przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego, bądź stałej opieki stacjonarnej. Służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. W województwie wielkopolskim funkcjonuje już 70 tego typu placówek. Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji celowych przyznawanych przez wojewodę na bieżące prowadzenie domów, jak również na rozwój ich infrastruktury.

Podobne artykuły