Budowa drogi w Uścikowie

UŚCIKOWO. W środę sekretarz gminy Oborniki Krzysztof Nowacki podpisał umowę na budowę drogi w Uścikowie. Firma Iveston z Obornik na miejscu drogi gruntowej wybuduje 450 metrów jezdni z betonu asfaltowego o szerokości pięciu metrów wraz z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Zostaną też wykonane zjazdy i wyremontowane przepusty.
Koszt inwestycji to 749.319 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest na początek października. Nowa droga powstanie staraniem radnego, a zarazem sołtysa Uścikowa Pawła Dregera i zdecydowanie poprawi komunikacje w rozrastającej się wsi.

Podobne artykuły