Przebudowa drogi w Łopiszewie

ŁOPISZEWO. Firma ATA-Technik z siedzibą w Budzyniu przebuduje drogę gminnej w miejscowości Łopiszewo. Prócz utwardzenia drogi nawierzchnią asfaltową oraz rozwiązania problemu spływu wód poopadowych i roztopowych, zostanie tam wykonanych 14 zjazdów indywidualnych oraz mijanki o długości 25 m. Wartość inwestycji wynosi 479 970 zł brutto, a termin zakończenia robót został ustalony do dnia 14 września tego roku.
To kolejna nowa droga powstała podczas kadencji wójt Renaty Gembiak-Binkiewicz, która dowiodła, że mimo budżetu porównywalnego z budżetami swych poprzedników jednak można było.

Podobne artykuły