Przychodnia w Ludomach przyjmuje pacjentów

LUDOMY. Po wybudowaniu nowej przychodni lekarskiej w Ludomach jakiś czas stała ona pusta w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia przetargowe. Od 4 lipca dzierżawcą Ośrodka Zdrowia w Ludomach. została kancelaria LEXMED Piotra Mazurkiewicza z Rożnowa. Zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązał się on do prowadzenia zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ oraz świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej w ramach przychodni POZ.
W budynku przychodni będzie funkcjonował gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień. Prowadzone będą badania diagnostyczne w zakresie podstawowym (np. krew, mocz, ciśnienie, cukier, inne).
Dodatkowo dzierżawca zapowiada prowadzenie w ramach kontraktu z NFZ usług specjalistycznych, takich jak: ginekologia, kardiologia, okulistyka, urologia i laryngologia oraz prowadzenie poza kontraktem z NFZ usług specjalistycznych w powyższych specjalnościach, a dodatkowo dojdzie też medycyna pracy.
Funkcje lekarza rodzinnego będzie pełnić doktor Monika Mazurkiewicz, która ukończyła osiem lat temu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po rocznym stażu w poznańskich szpitalach, rozpoczęła specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej w poznańskich poradniach POZ jako lekarz rezydent. Następnie praktykowała jako lekarz rodzinny w miejsko-gminnych poradniach POZ na terenie Ziemi Lubuskiej. Od 2016 r. podjęła praktykę jako lekarz medycyny rodzinnej w przychodni w Murowanej Goślinie, obejmując opieką mieszkańców tego miasta oraz sąsiednich miejscowości. W 2017 r. Monika Mazurkiewicz podjęła współpracę z wiodącymi placówkami medycznymi na terenie Obornik.
Ukończona specjalizacja, praktyka i zdobyte w ten sposób doświadczenie zawodowe zarówno w dużych ośrodkach miejskich jak również w mniejszych miejscowościach, pozwoliło jej poznać w szerokim zakresie potrzeby swoich pacjentów od noworodka aż po seniora. Rozpoczęcie w Ludomach własnej praktyki lekarza rodzinnego, wraz z wykwalifikowanym zespołem pielęgniarki i położnej POZ, stanowi kolejny, naturalny etap realizacji misji i powołania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Nowi dzierżawcy ośrodka zwracają uwagę na to, że lekarz POZ to lekarz mający najczęściej pierwszy kontakt z pacjentem. Specjalizacja medycyny rodzinnej łączy w sobie interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Jest zatem nieco szersza niż specjalizacja lekarza internisty czy pediatry, gdyż łączy te dwie dziedziny medycyny. Lekarz rodzinny ma uprawnienia, by udzielać porad pacjentom dorosłym (tak jak internista) oraz dzieciom (tak jak pediatra).
Obejmuje zatem swoją opieką wszystkich członków rodziny, zapewniając im kompleksową opiekę medyczną. Istotą przedmiotowej specjalizacji medycznej jest całościowe spojrzenie na pacjenta od jego najwcześniejszych dni, przy uwzględnieniu jego najbliższych członków rodziny i otoczenia, w którym wzrasta.
Misją jest natomiast nie tylko doraźna pomoc pacjentowi w przypadku choroby, ale również troska o jego dobrą kondycję, zachowania prozdrowotne i badania profilaktyczne. Jeżeli wymaga tego potrzeba, lekarz POZ kieruje pacjenta na leczenie do specjalisty w celu wykonania odpowiednich, bardziej zaawansowanych i szczegółowych badań diagnostycznych lub na hospitalizację.
Ośrodek zdrowia w Ludomach znacznie skróci drogę pacjenta do lekarza dodatkowo z takich miejscowości jak Lipa, czy Dąbrówka Ludomska. Prócz działającej od początku nowego systemu przychodni POZ w Ryczywole, ta w Ludomach będzie drugą w gminie, a konkurencja zapewne wyjdzie mieszkańcom gminy, nomen omen, na zdrowie.

Podobne artykuły