Gmina przejmuje tereny kolejowe

RYCZYWÓŁ. Już od zeszłego roku trwają procedury związane z nieodpłatnym przejmowaniem przez gminę Ryczywół kolejnych terenów od PKP. Podczas najbliższej sesji rady gminy radni podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 3266 m2, stanowiącej drogę dojazdową do dawnego dworca.
Na wniosek gminy kolej reguluje podziały działek obejmujących teren ogródków przy torach z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. 
Droga na tzw. „bazę” jest obecnie własnością Skarbu Państwa. W maju został  złożony u wojewody wielkopolskiego przez wójt Renatę Gembiak-Binkiewicz wniosek w sprawie komunalizacji tej działki. Od listopada 2016 roku gmina jest już użytkownikiem wieczystym działki o powierzchni  3771 m2, znajdującej się w pobliżu dworca PKP.
Po przejęciu pozostałych gruntów możliwe będzie wykonanie przez gminę tak potrzebnych miejsc parkingowych.

Podobne artykuły