Dobre tempo na budowie ścieżki rowerowej do Stobnicy

GMINA OBORNIKI. Korzystna aura wspiera budowę drogi rowerowej od Obornik do Stobnicy. Jej długość to niemal 12 kilometrów (11, 841), a całość będzie posiadać oświetlenie i infrastrukturę rowerową.
W trakcie realizacji są również trzy obiekty „B&R”/Miejsca Obsługi Podróżujących/ z 30 stanowiskami postojowymi.
Budowana trasa przebiega po nasypie zlikwidowanej linii kolejowej od Obornik przez Słonawy, Bąblin, Bąblinek, Kiszewo, Kiszewko do Stobnicy. Parkingi „B&R” zlokalizowane są przy ścieżce rowerowej w Słonawach, Bąblinie ok. 250 m od obecnego przystanku autobusowego i w Stobnicy ok. 180 m w linii prostej od przystanku autobusowego.
Część budowanej drogi posiada już twarda nawierzchnię, a tempo prac jest dobre i wróży terminowe ich zakończenie.
Wartość całego projektu to 8 234 544 zł. Wartość unijnego dofinansowania w ramach wspierania przez UE strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej, to aż 6 999 362 zł, czyli 85 % całości projektu.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do promowania dróg rowerowych i roweru jako środka transportu, co  przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii, przełoży się także na zachowania sprzyjające jej oszczędzaniu, tym samym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do otoczenia.

Podobne artykuły