Wakacyjna narada sołtysów

Wakacyjna narada sołtysów

OBORNIKI. Mimo kanikuły sołtysi ziemi obornickiej zebrali się po raz kolejny by radzić o bieżących sprawach. Tomasz Szrama otworzył spotkanie zaczynając od uwagi, iż: Dzięki Stobnicy ziemia obornicka stanie się w tym roku centrum turystycznym Wielkopolski.
Wszystkie oczy skierowały się w kierunku Marii Sahan ze Stobnicy. Pani sołtys nie kryła, że zaciera ręce, bo liczy na to, że: z pozostałego materiału uda się wybudować w Stobnicy rynek.
Przewodniczący rady seniorów, Eugeniusz Kierstan opowiedział o przygotowaniach do weekendu seniora. Podczas biesiady seniorów burmistrz ma wręczyć certyfikaty w konkursie „Miejsce przyjazne seniorom”. Kandydatury takich miejsc można zgłaszać do końca lipca. Pan Eugeniusz namawiał sołtysów do tego, by zachęcali seniorów w swoich wsiach do czynnego udziału w weekendzie im poświęconym.
Była też mowa o akcji szczepień przeciw grypie dla seniorów. Sołtysi dowiedzieli się o miejscach, gdzie we wsiach stanie gratowóz. Jeżeli miejsce nie byłoby optymalne mogą proponować inne lokalizacje.
Specjalista od ochrony przeciwpożarowej, Bartosz Ławniczak odwiedzi we wsiach świetlice dokonując przeglądu stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwogniowej. Odbył się przegląd placów zabaw we wszystkich sołectwach. Szef działu inwestycji prosi sołtysów o zadbanie o bieżące malowanie i impregnowanie urządzeń.
Sołtys Pacholewa, Bożena Kubiatowicz zaprosiła wszystkich zebranych na 27 grudnia na godzinę 16:30 do swej wsi na obchody rocznicy powstania wielkopolskiego. Zostaną złożone kwiaty i odbędzie się spotkanie podsumowujące w świetlicy.
Grudzień jednak daleko, więc przewodząca obornickim sołtysom Aleksandra Łukaszyk zaproponowała na bliższy lipcowi termin wspólną wycieczkę na winobranie i to najlepiej dwudniową. Sołtysi mieli zapewne już swoje plany, bo wyraźnego entuzjazmu nie było.

Podobne artykuły