Kolejny milion 
dla Obornik

OBORNIKI. Ulice Przylesie, Wybudowanie i Bielawska, łącznie prawie dwa kilometry dróg przebudowuje firma Iveston. Inwestycja, której koszt to ponad cztery miliony złotych jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.  
Burmistrz Szrama podpisał umowę na dofinansowanie kwota miliona złotych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.Dzięki inwestycji powstanie funkcjonalne i bezpieczne połączenie z drogami: powiatową nr 1847 i wojewódzką nr 178. Umożliwi to skierowanie ruchu tranzytowego na trasę Wronki – Czarnków. W ramach projektu wykonane zostaną przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych z oznakowaniem.

Podobne artykuły