Letnia sesja rady

OBORNIKI. W piątek oborniccy radni zebrali się na kolejnej sesji. Tradycyjnie rozpoczęto od podsumowania działalności burmistrza i prac komisji rady pomiędzy sesjami.
Wśród najważniejszych uchwał podjętych tego dnia znalazły się: oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Kiszewie imienia Powstańców Wielkopolskich oraz zatwierdzenie przeniesienia na czas remontu targowiska na teren Obornickiego Ośrodka Kultury, przy zachowaniu dotychczasowych stawek dziennych targowych opłat, a wynoszących średnio 20 zł za wytyczony plac.
Podjęto również uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. W myśl podjętej uchwały nie może ta liczba przekraczać 22 godzin. Decyzja ta została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe działające na terenie gminy Oborniki: Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.
Sesję zakończyły wolne głosy i wnioski radnych. Wśród zapytań radnych pojawiały się pytania o bieżące inwestycje i dofinansowania. Radni Artur Wróblewski i Marek Lemański zgłaszali problem źle osadzonych studzienek chodnikowych, które są uciążliwe zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Podobne artykuły