Holenderscy goście w Obornikach

Holenderscy goście w Obornikach

OBORNIKI. We wtorkowe popołudnie po wcześniejszej wizycie w objezierskim Zespole Szkół przybyli wraz z Adamem Malińskim do siedziby Wspólnoty Wolontariuszy  Hospicyjnych ” Ludzki Gest ” im. Pana Pawła II w Obornikach holenderscy przyjaciele ziemi obornickiej Menno Vos oraz Christina, Emina i Gritus Tibbe.
Gości powitała Aldona Banaszyk-Karwacka, dyrektor i koordynator Usług Opiekuńczych Spółdzielni Socjalnej „Uciec dysforii ” wraz z Grażyną Stachowiak założycielką Wspólnoty i Elżbietą Kostka. Od lat holenderscy mieszkańcy Emmen wspierają materialnie podopiecznych Wspólnoty Wolontariuszy i tym razem przywieźli kolejne dary, jakimi były środki pielęgnacyjno- higieniczne.
Menno Vos  poinformował o czekających w Emmen dla podopiecznych Wspólnoty elektrycznych łóżkach pielęgnacyjnych sterowanych pilotem. Teraz organizowany jest ich transport do Obornik.
Przy kawie, herbacie i ciastkach rozmawiano o systemach opieki społecznej nad osobami starszymi i chorymi w obu zaprzyjaźnionych miastach i krajach. Goście zapoznali się z pracą i zaangażowaniem obornickich wolontariuszy.
Menno Vos pomaga materialnie instytucjom opieki medyczno- socjalnej i stowarzyszeniom w Polsce już od roku 1981, a jego mentorami byli współzałożyciele fundacji „Stichting Help de Polen” w Emmen: Aly i Fokko Sanders.
Jego staraniem i staraniem stowarzyszenia do naszego kraju przybyło ponad 380 ciężarowych TIR-ów z darami.
Na zakończenie wizyty w Obornikach Grażyna Stachowiak wręczyła gościom okolicznościowe dyplomy będące dla nich symbolicznym podziękowaniem. W imieniu urzędu miejskiego i burmistrza Obornik wręczono   gościom upominki w tym najnowsze wydanie albumu „Oborniki w starej pocztówce ”
Warto tu przypomnieć, że w czerwcu minęło równo piętnaście lat, gdy do Szkoły Podstawowej w Maniewie przybył pierwszy TIR prowadzony przez Menno Vos wypełniony meblami szkolnymi i innymi darami rzeczowymi.

Podobne artykuły