Oskar dla Wojciecha Kazimierskiego

Oskar dla Wojciecha Kazimierskiego

GMINA OBORNIKI. Na zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018 okazało się, że w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina Oborniki – najlepszą średnią ocen ponad 5, 70 i najwyższą liczbą punktów na egzaminach zewnętrznych – ponad 94 % uzyskał uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu – Wojciech Kazimierski. Otrzymał on podczas wręczania Uczniowskich Oscarów  nagrodę burmistrza Obornik.
Wojciech Kazimierski wyróżniał się nie tylko wzorowym zachowaniem, pilnością w nauce ale i udziałem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Podobne artykuły