Maria Święcichowska prezesem Związku Kombatantów

OBORNIKI. Po śmierci wieloletniego prezesa obornickiego koła Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Kombatantów mjr Czesława Dulko środowisko kombatanckie zebrało się by wybrać jego następcę. Rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie – majora Dulko, członka komisji rewizyjnej Czesława Piaseckiego i znanego działacza powiatowych środowisk kombatanckich Stefana Hampla z Rogoźna.
W obradach poprowadzonych przez Urszulę Bak, naczelnik powiatowego wydziału spraw obywatelskich, wzięli udział członkowie koła, a także zaproszeni goście. Byli wśród nich sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP Mariusz Mikołajewski, sekretarz powiatu Piotr Sitek, wiceburmistrz Obornik Piotr Woszczyk oraz przedstawiciele kół z Rogoźna i Ryczywołu.
W skład nowo wybranego zarządu obornickiego koła weszli: prezes Maria Święcichowska, wiceprezesi Zofia Hanyż i Jerzy Sobkowiak, sekretarz Krystyna Ostrowska oraz skarbnik Leokadia Plura. Natomiast do komisji rewizyjnej wybrano Elżbietę Kowalik jako przewodniczącą, Helenę Ogrodowicz (sekretarz) i Franciszka Leśnickiego.
Związek Kombatantów RP, będący największą organizacją kombatancką w Polsce łączy ponad 70 tys. członków, a powstał w 1990 roku w miejsce rozwiązanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jest organizacją pluralistyczą, zrzeszającą przedstawicieli wielu środowisk kombatanckich. Jego obornickie koło liczy 26 członków zwyczajnych, 24 podopiecznych i 5 członków wspierających.

Podobne artykuły