Gmina to wszyscy jej mieszkańcy

GOŁĘBOWO. Dwie rodziny z Gołębowa mają swe posesja przy nieutwardzonej drodze gruntowej. Póki jest sucho można jakoś dotrzeć do domów, gorzej gdy dłużej leje, albo drogę zasypie śnieg. Wówczas pozostaje marsz pieszy i to w kaloszach. Gmina nie może drogi wyrównać ani odśnieżyć, bo to droga prywatna należąca do firmy Agro-Świerkówki. Rodziny wystąpiły do władz Obornik z prośbą o przejęcie przez gminę drogi poprzez wykupienie jej od prywatnego właściciela. Dopiero wówczas gmina będzie mogła ją utrzymywać w dobrostanie. Prośbę podpisało łącznie 16 mieszkańców Gołębowa. Sprawą zajęła się komisja terenowa popierając przejęcie drogi przez gminę, ale… nieodpłatnie.
Jeden z radnych był nawet przeciwny przejęciu drogi, tłumacząc to faktem, że – gmina ma wiele innych zadań, więc dwie rodziny można pominąć.
Z tym argumentem trudno się jednak zgodzić, bo cóż warta byłaby taka gmina, która pominęła by potrzebujących. Fakt, że to „tylko” dwie rodziny, jest przecież tuj całkowicie bez znaczenia.

Podobne artykuły