Woda nie będzie droższa, a nawet nieznacznie stanieje

ROGOŹNO. Prezes spółki Aquabellis Witold Goszczyński, jest bodaj pierwszym, który zna się na tym czym zarządza i zarządza tym bardzo dobrze.
To za jego prezesury Aquabellis notuje niespotykany wcześniej rozwój, na dodatek zrównoważony i kroczący w kierunku budowy dobrostanu. Spółka odnotowuje zysk i pozyskuje z zewnątrz środki, które będą służyły przez lata całemu społeczeństwu.
Warto pamiętać o tym, że spółka podpisała w ubiegłym roku z samorządem województwa wielkopolskiego umowę, otrzymując pomoc finansową 1,6 mln. złotych na modernizację stacji uzdatniania wody, na bardzo potrzebny odcinek wodociągu w Tarnowie, na przebudowę oczyszczalni w Parkowie i kilka innych nie mniej istotnych inwestycji.
Mimo dobrego tempa rozwoju i wzrostu wszelakich cen okołowodnych prezes Aquabellisu Witold Goszczyński nie przewiduje podwyżki opłat za wodę i ścieki, a w obowiązującej od końca czerwca taryfach cena wody będzie nawet o trzy grosze tańsza, choć nie jest to formalna obniżka, ale zmiana systemu obliczeń.
Witold Goszczyński zadecydował też, że spółka Aquabellis nie będzie już pobierać od obywateli opłat od wniosków o przyłączenie do sieci, ustalenie planu dostaw czy paru innych czynności.
Cały czas trwa modernizacja latami nie modernizowanych urządzeń. Witold Goszczyński obejmując w zarząd mienie spółki stwierdził jego ponad 75% zużycie.
Mimo nakładów i zmniejszonych przychodów, bowiem w ubiegłym roku sprzedali tylko 94% wody w porównaniu do ilości sprzedanej rok wcześniej, spółka radzi sobie finansowo całkiem dobrze.
Wzrósł bardzo poważnie zysk spółki, którym to prezes Witold Goszczyński pokrywa teraz straty swych poprzedników z lat ubiegłych.
Jeżeli należy się prezesowi parę słów uznania za efekty jego pracy, to warto ukłonić się też burmistrzowi za to, że stanowczo pożegnał poprzedniego prezesa i jego niewydarzoną następczynię, a ster w spółce powierzył Witoldowi Goszczyńskiemu, który, jak wyraźnie widać, zna się na tym czym zarządza i zarządza tym bardzo dobrze.

Podobne artykuły