Odeszła Waleria Liczak

Odeszła Waleria Liczak

OBORNIKI. Na początku minionego tygodnia zmarła Waleria Liczak, oborniczanka zaangażowana społecznie, była radna rady miejskiej trzech kadencji.
Waleria Liczak zasiadała w radzie miejskiej Obornik w latach 1998-2010. Od 1998 do 2002 roku była członkiem komisji gospodarki terenowej i inwentaryzacji mienia komunalnego oraz komisji rewizyjnej a od 2002 do 2006 komisji planowania gospodarczego i budżetu. W latach 2006-2010 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady, była też członkinią komisji budżetu i rozwoju gospodarczego. Była przedstawicielem gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Przez wiele lat zasiadała też w Gminnej Komisji Mieszkaniowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas jej pogrzebu, w czwartek 28 czerwca, żegnający ją burmistrz Tomasz Szrama powiedział: Dziś przyszło nam pożegnać wspaniałą oborniczankę, nietuzinkową osobowość i miłośniczkę naszego regionu. Zasłużoną społeczniczkę, która swą działalnością zapisała się na kartach kronik naszego miasta. Niezwykle ciężko rozstać się z kobietą, której całe życie tak wiele wnosiło w obornicką rzeczywistość. Pani Waleria była osobą niebanalną, o niezwykłej energii i wielkiej pasji działania. Osobą, która nie szczędziła sił na rzecz przedsięwzięć służących obornickiemu społeczeństwu. Swoją silną osobowością, nieugiętą postawą, ale i niegasnącą pogodą ducha zaskarbiła sobie uznanie i sympatię lokalnej społeczności. Poważaniem cieszyła się zarówno jako radna, jak i autorytet wielu komisji.
Z Walerią Liczak odeszła też pewna legenda i nietuzinkowy sposób działania na rzecz wyborców.

Podobne artykuły