Minimalizowanie strat wody

GMINA RYCZYWÓŁ. Gminna spółka komunalna wymienia w Ryczywole wodomierze, sprawdza przy tym czy nie ma gdzieś nieszczelności. Dzięki tej akcji „wychwycono” jak mówi prezes Maciej Kozłowski, czyli zaoszczędzono aż 20 tysięcy metrów sześciennych, za które jeszcze do niedawna nikt by nie zapłacił.
O reakcji mieszkańców na uszczelnienie zbytu wody świadczyć może działanie w Piotrowie, gdzie wymieniono wszystkie liczniki wody i nikt nie protestował. Jak twierdzi radny tego regionu: Instalatorzy byli bardzo mili, czasem dokładali komuś dodatkowy zawór czy wykonywali małą modernizację, a ludzie im dziękowali.

Podobne artykuły