Werbownik w Ryczywole

Werbownik w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Do Ryczywołu przybył przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w stopniu podpułkownika, by zachęcać do wstępowania w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Powitał zebranych w sali sesyjnej urzędu gminy. Zachęcił do wstępowania w szeregi wojsk obrony terytorialnej, bo chętnych brakuje, podczas gdy ojczyzna w potrzebie. Wedle słów podpułkownika: Do niedawna armia polska liczyła niemal pół miliona ludzi, teraz zostało już poniżej 100 tysięcy. Przedstawił propozycje różnych formacji i pułków wchodzących w skład 12 Wielkopolskiej Brygady WOT. Można wybierać pomiędzy Śremem, Turkiem czy Golaszewem pod Włocławkiem, z naciskiem jednak na Śrem. W samym Ryczywole ani powiecie obornickim wojsk tego typu nie będzie.
W wymienionych miejscowościach odbywać się będzie szkolenie, zaś służbę po przeszkoleniu pełni się potem na wschodnich rubieżach kraju, raz w miesiącu podczas całego weekendu. – Jeżeli akurat nie będzie wojny, żołnierze będą ćwiczyć sekcjami dwunastoosobowymi, a im więcej potu wyleją, tym lepiej się przygotują – zachęcał pan podpułkownik dodając: Poćwiczą strzelanie i musztrę, bo jest ona fizycznym objawem dyscypliny.
Werbownik szedł na dalekie ustępstwa. – Jeżeli nie zgłoszą się młodzi mężczyźni, będzie się przyjmować starszych, do 63 roku życia. Gdy kandydat przećwiczy w ciągu pierwszego roku nieco ponad 20 dni, będzie mógł przystąpić do przysięgi. Po niej będzie już żołnierzem WOT i nabędzie praw do wynagrodzenia. Kwota zależeć będzie jednak od funkcji zaczynając się od 91 złotych dla szeregowego, ale gdy awansuje, to może liczyć na podwyżki nawet do 500 złotych miesięcznie.
Na koniec podpułkownik podparł się barwnym plakatem i poprosił zebranych o propagowanie służby przygotowawczej do obrony terytorialnej.

Podobne artykuły