125-lecie Szkoły w Sycynie

125-lecie Szkoły w Sycynie

SYCYN. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie obchodziła jubileusz 125- lecia swojego powstania. Przypadł on w szczególnym roku -100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości a szkoła ta swoją działalność ściśle wiąże z losami ojczyzny.
Sycyńska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół placówki zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć „Swoją Szkołę” taką, jaka jest dzisiaj – przyjazna, kolorowa i otwartą na nowe wyzwania.
W jubileuszu wzięli udział: przedstawiciele władz gminy z dyrektorem CUW Krzysztofem Hetmańskim a w imieniu starostwa przybyła radna i członek zarządu Zofia Kotecka. Z kuratorium dotarła wizytator Elżbieta Dobrochowska, byli też dyrektorzy innych szkół, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych, radni i sołtysi; rodzice i mieszkańcy najbliższych wiosek.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą. W kolejnej części uroczystości przedstawiono dzieje szkoły w latach 1893 – 2018. Następnie uczniowie i dzieci przedszkolne zaprezentowały się w programie poświęconym patronowi szkoły Janowi Pawłowi II i ojczyźnie. Po części oficjalnej odbył się festyn rodzinny.
Jubileusz był świętem wspomnień i wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.
Impreza odbyła się dzięki współpracy pracowników szkoły, sołtysa i rady sołeckiej Sycyna, rodziców i przyjaciół szkoły i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustowie.

Podobne artykuły