Szkoła na sprzedaż

LIPA. Gmina chce sprzedać budynek byłej szkoły. Lipska szkoła stojąca od lat pusta i bez gospodarza prędzej lub później zmarnieje. Mieszkańcy złożyli co prawda kilka propozycji dotyczących jej zagospodarowania, jednak żadna z nich nie uzyskała akceptacji rady gminy i władz gminy Ryczywół. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz miała zamiar przeznaczyć budynek na mieszkania.
Tu jednak pojawiła się trudność natury technicznej. Szkoła na jedno wspólne centralne ogrzewanie. Podzielenie go na poszczególne mieszkania byłoby kosztowne i trudne do przeprowadzenia, bo ile mieszkań, tyle trzeba by wybudować kominów. Na to nie zgodzi się konserwator zabytków. Będzie on też nadzorował każdy remont, co podniesie jego koszt. W tej sytuacji sprzedaż budynku będzie wyjściem najrozsądniejszym… o ile znajdzie się szybko kupiec.

Podobne artykuły