Polityczne przepychanki nad obornicką obwodnicą?

Polityczne przepychanki nad obornicką obwodnicą?

OBORNIKI. Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki warta niemal 15 milionów i od dawna oczekiwana przez oborniczan, bo porządkująca ruch w centrum miasta, wciąż nie może jakoś ruszyć.
Firma Skanska, która drogę zaprojektowała i będzie wykonywać, czeka na wydanie przez wojewodę (z PiS) pozwolenia na budowę. Inwestor, jakim jest marszałek wielkopolski (z PO) zapewnia, że dokumenty w tej sprawie złożył u wojewody już w styczniu. Wicestarosta (PiS) Andrzej Okpisz dodaje, że w kwietniu wykonawca otrzymał ze starostwa dokumenty o które wystąpił, a wedle wojewody całość wstrzymuje ministerstwo infrastruktury.
Nam udało się nieformalnie dowiedzieć od osoby zbliżonej do posła Wróblewskiego z PiS, że winę ponosi fakt, iż w ministerstwie zwolniono większość dawnych pracowników, a ich następcy się pogubili. Teraz, zawaleni niewykonaną pracą, starają się nadgonić jedne sprawy, zamrażając inne. Jeżeli dobrze pójdzie, to urzędnik zajmujący się sprawą obornickiego objazdu „otrzyma impuls”, by wziął się do pracy i uwolnił decyzję dla wojewody, by ten mógł ją wydać firmie Skanska i ta mogła rozpocząć budowę ważnej dla Obornik drogi. Skanska obiecywała ją wybudować do lutego przyszłego roku, teraz mówi się o jesieni 2019. Cała ta sprawa ma niewątpliwie podłoże polityczne, tak przynajmniej uważają tracący cierpliwość oborniczanie.
Burmistrz Obornik już dawno odrobił wszystkie zadane mu lekcje, a jego rolą było wyznaczenie objazdów na czas budowy. Wskazał rozwiązanie na chwilę obecną jako najbardziej optymalne i najmniej uciążliwe dla społeczności lokalnej.
Organizacja ruchu, w razie gdyby budowa ruszyła, będzie wyglądała następująca: kierunki Piła-Poznań / Poznań-Piła (2): Etap I. Ruch w ciągu DK 11, ul. 11 Listopada prowadzony dwukierunkowo wahadłow, po po istniejącym śladzie drogi krajowej, w okresie włączenia drogi tymczasowej w drogę krajową.
Etap II – Ruch z drogi krajowej prowadzony dwukierunkowo objazdem: Kierunek Piła-Poznań; ul. 11 Listopada – ul. Staszica – nowo budowane rondo – droga tymczasowa usytuowana równolegle do DK 11, ul. 11 Listopada, Kierunek Poznań — Piła: ul. 11 Listopada – droga tymczasowa usytuowana równolegle do DK 11- nowo budowane rondo – ul. Staszica – ul. 11 Listopada,
Etap III – Ruch z drogi krajowej prowadzony wahadłowo objazdem: Kierunek Piła-Poznań; ul, 11 Listopada – ul. Staszica – nowo budowane rondo – droga tymczasowa usytuowana równolegle do DK 11, ul. 11 Listopada, Kierunek Poznań – Piła: ul. 11 Listopada – droga tymczasowa usytuowana równolegle do DK 11 – nowobudowane rondo – ul. Staszica – ul. 11 Listopada,
Etap wprowadzony na czas rozbiórki włączenia drogi tymczasowej w drogę krajową.
Etap IV – Ruch na drodze krajowej prowadzony w śladzie nowo wybudowanego ronda wraz dwoma dojazdami. krótkotrwale wprowadzane kierowanie ręczne wahadłowe.
Etap wprowadzony na czas wykonania warstwy ścieralnej, oznakowania poziomego, pionowego, montażu elementów BRD, robót wykończeniowych, których nie ma możliwości wykonać z poza pasa ruchu.
– Dodatkowo zaznaczam, iż prowadzenie objazdu z wykorzystaniem ul. Polnej niesie za sobą konieczność przekraczania dwóch przejazdów kolejowych o dużym natężeniu ruchu pociągów, co przy często zamkniętych rogatkach mogłoby spowodować paraliż komunikacyjny w tym obszarze. Ponadto ruch byłby prowadzony ul. Lipową tj. przy nowopowstałym zintegrowanym punkcie przesiadkowym, gdzie wzmożony ruch również mógłby się przyczynić do opóźnień w kursowaniu miejskiej komunikacji autobusowej czy też trudnościami w punktualnym dotarciu na transport kolejowy – wyjaśnił na koniec burmistrz Tomasz Szrama.

Podobne artykuły