Wody jezior coraz czystsze

GMINA ROGOŹNO. Rozpoczął się sezon kąpielowy, więc czystość wód rogozińskich jezior jest ważnym tematem dal mieszkańców całej gminy a szczególnie dlatego, że wody stają się coraz czystsze.
Od dłuższego czasu staraniem burmistrza Romana Szuberskiego trwają prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i Jeziora Rogoźno. Mają na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. Podawane bezpośrednio do wody związki mineralne wiążą nadmiar azotu ograniczając rozwój planktonu w tym uciążliwych sinic. Poprawia to przejrzystość wody i umożliwia pojawienie się w warstwie dennej roślinności zanurzonej, niezbędnej dla prawidłowego i zrównoważonego ekosystemu.
Roman Szuberski współpracuje w zakresie oczyszczania jezior z poznańskimi uczelniami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Po przeprowadzonych badaniach i analizach stanu czystości wód został opracowany 3 – letni program prac rekultywacyjnych, na które uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Prace nad oczyszczaniem wód trwają i już widać ich pierwsze efekty. Miłośnicy kąpieli i ekologii śledzą owe postępy w nadziei, że kolejne sezony kąpielowe będą rozpoczynały się w coraz czystszych wodach rogozińskich jezior.

Podobne artykuły