Podłączenie do sieci światłowodowej

RYCZYWÓŁ. Od połowy maja trwają na ulicach Ryczywołu prace związane z podłączeniem Szkoły Podstawowej w Ryczywole do nowoczesnej sieci światłowodowej. To efekt udziału w Programie Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a operatorem telekomunikacyjnym INEA SA ryczywolska szkolą oraz 641 innych placówek oświatowych w Wielkopolsce zostanie podłączonych do nowoczesnej sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Inwestycja ta będzie finansowana ze środków własnych INEA SA jako wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego i element walki z wykluczeniem cyfrowym.
W połowie czerwca odbędzie się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych oraz przedstawicielami firmy INEA w celu omówienia kwestii podłączenia kolejnych placówek oświatowych do sieci światłowodowej. Ta nowa infrastruktura umożliwi ich przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Podobne artykuły