Uroczysta sesja z podziękowaniami dla wyjątkowych osób

Uroczysta sesja z podziękowaniami dla wyjątkowych osób

OBORNIKI. W miniony piątek odbyła się już tradycyjnie przed świętem Obornik uroczysta sesja rady miejskiej. Składała się z dwóch części. W pierwszej burmistrz Obornik przedstawił zebranym licznie gościom dokonania roku minionego, podczas części drogiej wyróżniono i nagrodzono osoby, które w sposób szczególny reprezentowały ziemię obornicką, ich wkład w jej rozwój był zauważalny, a dokonania wspierały jej rozwój.
W gościnnej auli Zespołu Szkół im. UNICEF przy ulicy Obrzyckiej zebrali się samorządowcy, kierownicy jednostek gminnych, przedsiębiorcy, obywatele ziemi obornickiej oraz znakomici goście, a wśród nich: posłowie Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki, wiceprzewodnicząca Sejmiku Wielko- polskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, władze powiatu, gminy Oborniki, gmin ościennych i zaprzyjaźnionych – jak Oborniki Śląskie, Nowojaworowsk na Ukrainie czy przedstawiciele Czerwonego Krzyża z niemieckiego Lüchow. Przybyli samorządowcy, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych, przedsiębiorcy, księża, sołtysi i inni zacni mieszkańcy gminy.
Wszystkich powitał burmistrz Tomasz Szrama, czyniąc to już po raz ósmy. Stwierdził, że: Rok ten, jest rokiem wyjątkowym. Zarówno dla Obornik, jak i całej ojczyzny. Przeglądając karty podręczników jesteśmy świadkami powstania i upadków imperiów, wielkich bitew, które zadecydowały o losach państw i narodów. Znajdziemy tam również daty, które określają w czasie wszystkie te wydarzenia. Jedną z najważniejszych w historii naszego Narodu był rok 1918. Rok odzyskania niepodległości, o którą na naszych ziemiach walczyli wielkopolscy powstańcy. 100-lecie odzyskania niepodległości i wybuch powstania wielkopolskiego będzie przez mieszkańców naszego miasta i gminy uroczyście obchodzony, a rok 2018 będzie „Rokiem 100-lecia odzyskania Niepodległości”. O właściwą oprawę uroczystości zadba powołany specjalnie „Komitet Obchodów”, który już intensywnie działa i pracuje nad założeniami programowymi obchodów jubileuszu, na które już dziś serdecznie państwa zapraszam. Historię każdego miasta na przestrzeni dziejów tworzą ludzie. Ci, którzy walczyli w powstaniach i na bitewnych polach. Ci, którzy oddali za nie swój dar najcenniejszy – życie, ale i ci, którzy w tym mieście żyli, pracowali dla niego – tworzyli obiekty, budowali tradycję i kulturę.
Na obornickiej ziemi do niepodległości wiodła organiczna praca naszych przodków. Aby nie dopuścić do germanizacji lub zrusyfikowania, uznano za konieczne wychowanie nowego społeczeństwa, umocnienie świadomości narodowej, poziomu gospodarowania i kultury.
Dziś żyjąc w wolnej Polsce, po ponad ćwierćwieczu istnienia samorządności, ani na chwilę nie wolno zapominać, że to my kształtujemy rzeczywistość, w której żyjemy, od nas zależy, jaki świat pozostawimy następnym pokoleniom. Tu Tomasz Szrama godząc się z tą myślą odwołał się do słów Zbigniewa Herberta – „Żyję w przestrzeni i należę do niej i wszystko, co jest przestrzenią, użycza mi jej przejmującej, przemijającej formy” i dodał: – Choć rzeczywistość przemija, pozostają po nas czyny, aktywności i inicjatywy.
Uroczysta sesja była doskonałą okazją do tego, aby podziękować ludziom szczególnie zaangażowanym w budowanie dobrej, pięknej, otwartej obornickiej rzeczywistości. Obornicki samorząd pod przewodem burmistrza Tomasza Szramy starał się poprzez wsparcie, inwestycje i dotacje budować strategiczne kierunki rozwoju gminy Oborniki. Wytaczać drogi, choć nie zawsze łatwe, za to wiodące do wspólnego celu. Tym razem burmistrz nie wyliczał dokonań minionego roku i dobrych zmian w pejzażu gminy, zakładając zapewne, że są tak oczywiste, iż nie ma sensu ich wyliczać. Za to pokłonił się zebranych ze słowami: – To jednak państwo, sprawując społeczne mandaty, pełniąc publiczne funkcje, kierując firmami i instytucjami, angażując się w gremiach organizacji i stowarzyszeń, realizujecie ten wspólny cel, którym jest dobro naszej gminy. Za to składam wyrazy uznania i najszczerszej wdzięczności.
Nie wstydźmy się dziękować! Nie odkładajmy tego na później. Nie myślmy, że mamy na to jeszcze czas. Bo czas przemija, a my jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz musimy działać! Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą ku temu okazją. Jak co roku Kapituła Medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” odznaczyła wybitne osoby o czym informujemy w innym miejscu.
Tomasz Szrama uhonorował tych również, których praca i zaangażowanie zmieniają na lepsze miasto i gminę Oborniki. Zanim to uczynił z nieskrywanym smutkiem stwierdził: Niestety w tym roku nie zabrakło wśród nas osób wyjątkowych, osób, której nie tylko praca, ale całe życie tak wiele wniosły w obornicką rzeczywistość. W ostatnim roku pożegnaliśmy Bolesława Tomczewskiego, Władysława Dziwiń- skiego, majora Czesława Dulko, Konstantego Geislera. Tak bardzo brakuje wśród nas Krysi Eichler. Wciąż trudno pogodzić się z tą stratą, z wdzięcznością wspominając jej słowa i rady – prosząc zebranych: Uczcijmy chwilą ciszy ich pamięć.
Następnie na sceną zapraszał tych, którym chciał podziękować w tym roku szczególnie serdecznie. Byli to: Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, aktywnie podejmujące liczne inicjatywy na rzecz popularyzacji wodniackich pasji wśród mieszkańców gminy Oborniki. Z ogromnym zaangażowaniem wspierające rozbudowę nadbrzeżnej infrastruktury turystycznej. Główny cel Stowarzyszenia, to budowa nowoczesnej mariny nad Wartą w Obornikach. Przy realizacji tego zadania Aplaga ściśle współpracuje z obornickim samorządem, zabiegając wspólnie o pozyskanie na ten cel środków. Niezależnie od zamierzeń strategicznych, już dziś teren nad Wartą, dzięki wspólnym działaniom, zyskał nowy blask i funkcjonalność.
Stowarzyszenie Aplaga od ponad 10 lat jest organizatorem wydarzeń promujących Oborniki, Biesiady Rybnej i obornickich Wianków, imprez cieszących się niezmierną popularnością wśród mieszkańców.
Ponadto dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia zrealizowano wiele wspólnych projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. Ich działania przynoszą konkretne korzyści mieszkańcom całej gminy.
Honorowe Wyróżnienie Burmistrza Obornik otrzymali też państwo Paulina i Rafał Cholewowie. Oboje prowadzą nowoczesne, wyspecjalizowane gospodarstwo rolne, które uhonorowane zostało podczas XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017. – Państwa aktywność i pracowitość od lat cieszą się ogromnym poparciem i szacunkiem zarówno mieszkańców rodzinnego Uścikowa, jak i całej gminy Oborniki – powiedział Tomasz Szrama Z pewnością na uznanie dla podobornickich rolników zasługuje wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, realizowany przy użyciu najnowocześniejszych technologii oraz dbałość o środowisko naturalne. Swymi cennymi działaniami krzewią szlachetne idee i doskonale promują gminę Oborniki, stanowiąc wzór do naśladowania.
Kolejną osobą wyróżniona przez burmistrza był Jerzy Kania, pochodzący z Wymysłowa, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów „Matura 65” w Obornikach oraz jego wiceprezes. Choć od lat mieszka w Poznaniu, to sercem nierozerwalnie związany jest z rodzinnym miastem, z dumą nazywając się oborniczaninem.
Wiele cennych przedsięwzięć wspierających edukację młodzieży, a także kierowanych do osób starszych powstało z jego właśnie inicjatywy, a ich powodzenie jest zasługą jego osobistego zaangażowania i determinacji. Tu warto przypomnieć, że nasza gazeta komentowała jego hojny gest obdarowania szkoły w Objezierzu zabytkowym ciągnikiem czy zorganizowanie w Obornikach wystawy prac profesora Zina. – Podjęte przez pana działania przyniosły konkretne korzyści mieszkańcom naszej gminy – podsumował Tomasz Szrama.
Po raz pierwszy burmistrz Obornik wyróżnił burmistrza Rogoźna. Owo wyróżnienie przypadło w udziale Romanowi Szuberskiemu, który od początku kadencji swymi cennymi działaniami wspiera partnerskie kontakty i przyjacielskie relacje gmin Oborniki i Rogoźno. Zawsze chętnie angażuje się we wspólne dla obu miast inicjatywy, a przykładem może być choćby wspólna komunikacja autobusowa. – Pańskie przedsięwzięcia, wspierające budowanie coraz szerszego pola kontaktów i nawiązywania przyjaźni, tworzą dobry klimat współpracy i zaufania. Bardzo dziękuję za podjęte przez pana działania, które przyniosły konkretne korzyści mieszkańcom naszych gmin – powiedział Tomasz Szrama, wręczając burmistrzowi Szuberskiemu pięknie oprawiony ryngraf z odpowiednim adresem.
Podobny wręczył Tomaszowi Misterskiemu ze słowami: Pana talent i zaangażowanie od lat cieszą się ogromnym uznaniem i szacunkiem, dalece przekraczając swą sławą granice regionu.
Tomasz Misterski jest znany w Obornikach przede wszystkim jako utalentowany śpiewak i społecznik. Wieloletni członek chórów „Cantilena” i „Con Brio”, z którymi zdobywał laury na licznych konkursach i festiwalach. Swym głosem uświetnia wieczory poetycko-muzyczne przygotowywane przez Towarzystwo Literackie „Poetycki Wędrowiec”. Angażuje się w wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oddając zarówno swój czas, energię, jak i zawsze otwarte serce. – Pana czynna postawa jest doskonałym przykładem społecznego zaangażowania i stanowi wzór do naśladowania – powiedział burmistrz ściskając dłoń Tomasza Misterskiego.
Podobnie wyróżnił Zbigniewa Gajewskiego, zasłużonego działacza sportowego, zaangażowanego w życie miasta społecznika. Zbigniew Gajewski jest od roku 2008 aktywnym prezesem klubu Sparta Oborniki.
Jego codzienny wysiłek i skuteczność w wypełnianiu powierzonych obowiązków zbudowały wyjątkową pozycję i autorytet, jaki zaskarbił sobie zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. – To za pana prezesury w Sparcie stworzone zostały liczne grupy młodzieżowe. Od początku nie miał pan łatwego zadania. Klub, który dziś szczyci się pozycją i stabilną polityką finansową przejmował pan w najgorszym dla niego momencie. Jednak dzięki otwartości i dobrej współpracy już w ciągu trzech lat wyprowadził go pan na prostą. Dziś MKS Sparta Oborniki to kilka grup młodzieżowych oraz drużyna seniorska – powiedział Tomasz Szrama, podkreślając czynną postawę będącą doskonałym przykładem społecznego zaangażowania i wręczając mu wyróżnienie.
Nie tylko burmistrz wyróżniał osoby szczególne. Ryszard Ciesielski prezes Wielkopolskiej Izby Jakości i Kapituły odznaczenia „Wielkopolska Jakość” uhonorował spółkę gminną PGKiM certyfikatem gwarantującym dobre zarządzenie i europejską jakość dodając, że przed przyznaniem owego certyfikatu spółka była obserwowana przez kolejnych pięć lat. Wyróżnienie odebrał prezes Sławomir Haraj, a na scenie pojawił się wiceprezes Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu Stanisław Marczak. Wręczył starszemu obornickiego Cechu rzemieślników Leszkowi Wicherkowi najwyższe odznaczenie, jakim jest Szabla Kilińskiego i którym wyróżnia się postaci wybitne, zasiadające w nielicznym Panteonie osób wyjątkowych. Leszek Wicherek nie krył wzruszenia, a warto wiedzieć, że jest pierwszym oborniczaninem, który otrzymał tak wysoki dowód uznania za swoją pracę, wkład w rozwój środowiska, aktywność dalece wykraczająca poza obowiązki przedsiębiorcy i rzemieślnika. Ściskając otrzymaną Szablę oświadczył, że to wyróżnienie dedykuje wszystkim obornickim rzemieślnikom, a następnie podziękował żonie za cierpliwość i wszelką pomoc w jego działalności oraz szczególnie ciepło podziękował burmistrzowi Tomaszowi Szramie za wspieranie rzemiosła i pełną gotowość na realizację ich potrzeb.
Burmistrz odebrał podziękowania i pozostał na scenie, na której obok niego stanął zarząd Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z prezesem Henrykiem Zybertem z Poznania i Zofią Matelską z Obornik na czele. Otrzymał od nich ważne wyróżnienie za autorstwo i realizację jednego z najlepszych programów seniorskich w Polsce, za wspieranie i pomoc osobom starszym, które jej najbardziej potrzebują.
Gdy dobiegła końca część nagradzania tych, którzy na owe nagrody niewątpliwie zasłużyli, burmistrz powrócił do tego, co w lokalnej historii jest cenne i wartościowe, a jednocześnie sprzyja wspólnym rodzinnym i sąsiedzkim spotkaniom czyli imprezom związanym z Dniami Obornik. – Życzę, aby atmosfera tych dni pozostała na długo w państwa pamięci. Zachęcam gorąco do udziału w wieczornych koncertach, jutrzejszych Wiankach i Niedzieli ze Smakiem, a także wszystkich wydarzeniach wpisujących się w radosny czas Dni Obornik. Jednocześnie bardzo dziękuję tym, dzięki którym możemy w nich uczestniczyć. Życzę wszystkim obywatelom ziemi obornickiej oraz naszym sąsiadom wspaniałej zabawy.
Podczas uroczystej sesji rady miejskiej nie brakowało miłych przerywników muzycznych. Na scenie stawali kolejno: Dawid Chudzicki z piękną recytacją wiersza Zbigniewa Herberta – „Modlitwa pana Cogito – podróżnika”, siedmioletnia Gabrysia Nowak laureatka powiatowego przeglądu, a na scenie, wspierana przez siostrę Olę, zaśpiewała „Walczyk szczęśliwych dzieci”. Laureat konkursu Mikrofonia Mikołaj Stachowiak zaśpiewał „Unisono”, a inna laureatka tegoż przeglądu piosenek Karolina Steinke zachwyciła zebranych wykonaniem piosenki „Miasto 44”.
Na koniec poseł Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gminy Oborniki i bezprzykładne wspieranie wszelkich środowisk przez władze gminy. Życzył trafnych decyzji podczas najbliższych wyborów samorządowych.
Jakub Rutnicki pogratulował osobom tego dnia wyróżnianym, dodając – Oborniki stały się już marką zbudowaną przez władze gminy i jej obywateli. Mirosława Rutkowska-Krupka zapewniła o wspieraniu Obornik przez samorząd wojewódzki. – Przykładem jest między innymi gotowy projekt drogi rowerowej z Obornik do Żernik, czy obwodnica Obornik w kierunku na Wałcz, która jednak nie może ruszyć, ze względu na opieszałość ze strony wojewody wielkopolskiego.
Goście, którzy nie mogli przybyć przesłali listy, których treść odczytano. Ostatnim etapem sesji był wspólny obiad w stołówce szkoły, przygotowany przez jej personel. Obiad był okazją do rozmów, spotkań i wymiany poglądów. Wszyscy byli wspólnego zdania, że gmina Oborniki rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku, a społeczeństwu żyje się coraz lepiej.

Podobne artykuły