Rodowicz 
w Kowanówku

KOWANÓWKO. W Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku odbył się niedawno koncert podsumowujący VIII edycję projektu edukacyjnego „Śladami wielkich artystów…”, który dotyczył w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 „Maryli Rodowicz królowej polskiej piosenki”. Realizacja zadań projektowych odbywała się na zajęciach rozwijających i kształtujących kreatywność, muzyce, muzyce z rytmiką oraz zajęciach artystycznych i polegała na zapoznaniu uczniów z 50-letnią karierą zawodową wokalistki oraz nauką wybranych piosenek z repertuaru. Koncert w mistrzowski sposób poprowadzili Barbara Zielińska i Henryk Wojtysiak- członkowie Towarzystwa Literackiego Poetycki Wędrowiec. Piosenki z repertuaru artystki wykonywali uczniowie i nauczyciele realizujący projekt oraz zaproszeni przez autorki projektu goście: Czesław Karolczak, Jolanta Sadowska z zespołem w składzie Marek Karolczak i Piotr Izychart. Cała społeczność szkolna oraz rodzice mieli również możliwość obejrzeć inscenizację „Dwa światy” opartą na wierszach Henryka Wojtysiaka, którą przygotowali uczniowie. Żywiołowa reakcja publiczności na koncercie pokazała, że główne cele projektu zostały zrealizowane.
Uczniowie potrafili czerpać radość z muzykowania i wspólnej zabawy, poszerzyli repertuar piosenki popularnej, udowodnili ,że doskonale znają zasady zachowania się na koncercie. Mieli również możliwość zaprezentowania publicznie zdolności wokalnych i aktorskich, nie tylko na koncercie, ale również przez cały rok na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy pragną za naszym pośrednictwem podziękować zaproszonym gościom, którzy zgodzili się wystąpić charytatywnie za włożony trud w przygotowanie koncertu i pogratulować im profesjonalizmu.

Podobne artykuły