Czy cena wody i ścieków wzrośnie?

GMINA OBORNIKI. PWiK złożyło projekt regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków. Rada Miejska Obornik w ciągu dwóch miesięcy winna przekazać ów projekt „Wodom Polskim”. Ten system wydłuża i komplikuje procedurę ustalania stawek za wodę, a nowy i kosztowny podmiot nie pozostanie bez wpływu na ceny wody, jak i zapewne ścieków.
Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie policzy i opodatkuje nam także deszczówkę i zajrzy do naszych studni. Warto bowiem pamiętać, że kto ma własną studnię i czerpie z niej wodę w ilości ponad 5 metrów sześciennych, to winien wystąpić o pozwolenie wodno-prawne i zapłaci państwu 1,64 zł. za każdy metr sześcienny własnej wody, pobranej ze złóż podziemnych lub 0,82 zł za 1 m pobranej wody powierzchniowej, o ile pobiera ją do celów spożycia przez ludzi, do celów rolniczych oraz na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich.
Jaka ostatecznie będzie cena wody w gminie Oborniki, tego jeszcze nie wiadomo, ale już można zacząć się bać.

Podobne artykuły