Nowe stawki cen i opłat za wodę

RYCZYWÓŁ. Zgodnie ze znowelizowanym w tym roku prawem wodnym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję zatwierdzającą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Ryczywole. Obecnie decyzja uprawomocniła się. Stawki cen i opłat wejdą w życie dniem 12 czerwca 2018 r.
Aby ulżyć w wydatkach mieszkańcom, rada gminy Ryczywół podjęła decyzję o dopłatach do kosztów odprowadzania ścieków. Dopłaty z budżetu gminy dla osób fizycznych wynoszą 1.45 zł netto za 1­­m3.
Nowe stawki to: – 3,98 za m3 wody i 8,90 zł za odbiór m3 ścieków. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Wiardunkach będzie sprzedawać wodę taniej, pobierając – 3,70 za m3 wody.
Warto wiedzieć, iż tyle samo płaci się za wodę w gminie Rogoźno 3,70 za m3 oraz podobnie za ścieki – 8,94 zł za m3 ścieków. W Obornikach woda jest zdecydowanie droższa i kosztuje 3,99 za m3,  a za odbiór m3 ścieków trzeba zapłacić 9,78 zł.

Podobne artykuły