Nie ma pozwolenia na wycinkę drzew pod obwodnicę wroniecką

Nie ma pozwolenia na wycinkę drzew pod obwodnicę wroniecką

OBORNIKI. Sprawa obwodnicy biegnącej z Poznania do Walczą przez most wroniecki interesuje oborniczan bardzo, bowiem jej zakończenie będzie jednoczesną zmianą w organizacji ruchu w centrum Obornik co się wiąże z rozładowaniem korków w znacznej części miasta.
Burmistrz Tomasz Szrama wydał już pozwolenie na wycinkę drzew na miejskim gruncie, jednak prace wciąż wstrzymuje brak pozwolenia ze strony wojewody.
Gdy staraliśmy się ustalić dlaczego wojewoda nie wydaje pozwolenia na rozpoczęcie prac przy budowie dwóch rond, uzyskaliśmy odpowiedź, że to ministerstwo „coś tam” wstrzymuje.

Podobne artykuły