Nie potrzeba już mieć dokumentów w samochodzie, ale policja nie jest jeszcze na to gotowa

POWIAT OBORNIKI. 4 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Jednym z przyjętych rozwiązań jest zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Od tego momentu nie ma potrzeby wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdy.
Tu jednak komenda powiatowa policji w Obornikach ostrzega: wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych, umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego zwrocie.
Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby, specjalnych ograniczeń, obowiązku specjalnego oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym nie zaczną obowiązywać jak zakładano od 4 czerwca, z tych samych przyczyn. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, a Ministerstwo Cyfryzacji nie nadążyło, więc to co pierwsze z ministerstw chce wdrożyć drugie ministerstwo hamuje uprzedzając, że – termin wdrożenia nowych przepisów zostanie ogłoszony w stosownym czasie.

Podobne artykuły