W Ludomach powstanie nowoczesne boisko

LUDOMY. Wójt podpisała umowę z firmą z Puszczykowa, dotycząca prac związanych z zagospodarowanie terenu i budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół. Wartość inwestycji wynosi 1 166 868 zł brutto a polega ona na kompleksowym zagospodarowaniu terenu wokół budynku ludomskiej szkoły i wybudowania tam boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni z zeskocznią do skoku w dal.
Samo zamierzenie budowlane obejmuje prace budowlane w całym zakresie robót, od fundamentowania do wykończenia. Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. W ramach inwestycji będzie zbudowane całkowite ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, powstanie bieżna z zeskocznią do skoku w dal, budują odwodnienie boiska, ustawią cztery słupy oświetleniowe boiska, powstaną chodniki i place przeznaczone do ruchu pieszego. Będzie też wewnętrzny plac dojazdowy, pozostaną utwardzenia terenu i zostanie zagospodarowana zieleń.Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 28 września.

Podobne artykuły