Radni udzielili absolutorium wójt Gembiak

RYCZYWÓŁ. Sesję rady gminy Michał Bogacz rozpoczął od ustalenia spraw regulaminowych a obecny podczas sesji radny powiatu omówił realizację zadań dotyczących gminy Ryczywół. W planach jest odcinek drogi w stronę Połajewa, remont mostu na suchodole na drodze do Ninina, wykaszanie rowów przy drogach powiatowych, czyli łącznie – niewiele. Radni gminni zwrócili uwagę na problemy komunikacyjne na ul. Kolejowej w Ryczywole, a dokładnie na słabą widoczność od strony wyjazdu z Biedronki i ograniczenie parkowania. Wskazali też konieczność naprawy fragmentu drogi do Radomia i pasa drogi w Lipie.
Radny Łukasz Krzyśko zamanifestował swoje uwagi zgłaszane przezeń podczas poprzednich sesji, jednak nie złożył jednak nadal żądnego wniosku formalnego, więc być może ma zamiar wrócić to swych uwag ponownie.
Barbara Boch przedstawiła radnym informacje z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ. Dobrych wieści nie było. Radni wysłuchali też sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole za rok 2017, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Wyrazili zgodę na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole i ustalenia wysokości ekwiwalentów dla członków OSP a także kwestii poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Najważniejszym jednak zadaniem radnych była ocena wykonania budżetu gminy przez wójt Renatę Gembiak–Binkiewicz w roku 2017.
Wątpliwości nie było. Wójt uzyskała absolutorium.

Podobne artykuły