Przebudowa drogi 
we Wiardunkach

WIARDUNKI. Pod koniec maja wójt Renata Gembiak -Binkiewicz podpisała umowę z szefem Rogozińskiej firmy ANMAK, dotyczącą przebudowy drogi gminnej we Wiardunkach.
Zadanie to obejmuje przebudowę istniejącej ulicy (drogi gminnej) w miejscowości Wiardunki od skrzyżowania z drogą powiatową 2025P na długości 733 m. Zakres prac dotyczy poszerzenia istniejącej jezdni, wykonanie jednostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów gospodarczych oraz przebudowy istniejącego systemu odwodnienia korony jezdni.
Wartość inwestycji wynosi 1 208 076 zł brutto a celem prac jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. Projektowane zagospodarowanie obejmuje nie tylko przebudowę ulicy, zjazdów i chodnika w obszarze pasa drogowego wraz z uzupełnieniem ale też odtworzenie systemu odwodnienia. W ramach prac jezdnia zostanie poszerzona oraz wzmocniona poprzez ułożenie dwóch warstw z betonu asfaltowego. Chodnik oraz zjazdy zostaną przebudowane z wykorzystaniem nowej konstrukcji oraz betonowej kostki brukowej bezfazowej. Istniejący system kanalizacji deszczowej zostanie uzupełniony o nowe i przebudowywane studnie oraz studzienki typu krawężnikowego. Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 28 września 2018 r.

Podobne artykuły