O mobilności kadry edukacyjnej w ryczywolskim przedszkolu

O mobilności kadry edukacyjnej w ryczywolskim przedszkolu

RYCZYWÓŁ. Na naszych łamach informowaliśmy o uczestnictwie nauczycielek z ryczywolskiego przedszkola w projekcie o nazwie „Edukacja językowa bez barier”.
10 maja, pod koniec realizacji projektu, odbyła się w murach przedszkola konferencja dotycząca realizowanego projektu i jego efektów. Wśród zebranych była wójt Renata Gembiak-Binkiewicz z sekretarz Janiną Feldmann i Barbarą Boch, reprezentujące ryczywolską oświatę: Izabela Serwin, Marzena Kaźmierczak i Marta Sammler oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych (klas I-III) powiatu obornickiego. Prowadząca konferencję przedstawiła siedem nauczycielek biorących udział w projekcie, a były to Elżbieta Matuszak, która opracowała wniosek i aplikowała go do Erasmusa+ i która była jednocześnie koordynatorem projektu, a także jego uczestnikiem, Wanda Wolniewicz, Monika Szczecina, Anna Lubońska, Agata Bukowska, Izabela Grela, Sabina Marcinkowska.
Panie wybierając pomiędzy Maltą a Wielką Brytanią wskazały tą drugą destynację, a wyjeżdżały na wyspy w czasie wakacji oraz ferii, by nie komplikować działania przedszkola. Tam nie tylko doskonaliły język angielski, ale i poznawały ciekawych ludzi z różnych stron świata, czerpiąc z ich doświadczeń, dzieliły się własnymi, a w wolnym czasie zwiedzały ciekawe miejsca.
Po odbyciu zagranicznych i krajowych szkoleń językowych, na podstawie otrzymanych certyfikatów, nauczycielki stwierdziły, że ich kompetencje językowe wyraźnie wzrosły z korzyścią dla nauczanych dzieci. Zademonstrowały swe nowe umiejętności i trzeba przyznać, że była to bardzo ciekawa część spotkania. Cały projekt wart 223 211 zł został sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która przejęła projekt przedszkola od Erasmusa+.
Skala pozyskanych podczas wyjazdów doświadczeń była imponująca, podobnie jak pokazane po powrocie rezultaty. Dyrektor placówki Elżbieta Matuszak przyznała, że: Aplikowanie o środki na te wyjazdy do łatwych nie należały, ale było warto.
Konferencja stała się okazją do zwiedzenia przedszkola, obserwowania zajęć z j. angielskiego przeprowadzonych przez Macieja Bartola – zatrudnionego w przedszkolu anglisty – z dziećmi 6-letnimi oraz zapoznania się z bogatą galerią fotografii z wyjazdów. Na koniec przybyli na konferencję goście, razem lub w grupach, długo dyskutowali, delektując się wybornym obiadem i kawą.

Podobne artykuły