Polityczne waśnie ponad kościołami

GMINA ROGOŹNO. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Rogoźnie pojawił się temat pomocy finansowej ze strony gminy na konserwacje zabytków w lokalnych kościołach. Chodziło o to, że parafia w Parkowie otrzymała mniejsze wsparcie, niż oczekiwała. Sprawa ta podzieliła radę, a momentami nawet bardzo.
Początkiem sporu było podziękowanie Adama Nadolnego z Parkowa Katarzynie Erenc-Szpek za wniesienie poprawki zwiększającej kwotę na renowację kościelnych zabytków. To był gest miły i gdyby radny na nim poprzestał, nie byłoby ciągu dalszego. Jednak Adam Nadolny wyraził się bardzo niechętnie o tych radnych, którzy takiego wniosku o zmianę w budżecie ze zwiększeniem dotacji na kościół z jego obwodu wyborczego nie poparli.
Przewodniczący Henryk Janus broniąc kolegów wyjaśnił: Nie poparli, bo wniosek był na kwotę wyższą niż ta, jaka jest w kosztorysie. Pieniądze poszły więc na Pruśce, by nie malować tam kościoła na raty, gdyż sam montaż rusztowań kosztuje ponad 10 tysięcy. Wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski dopowiedział: Mamy zabytki też w innych miejscach i podział środków musi być sprawiedliwy.
To zdenerwowało Adama Nadolnego, który wytknął koleżankom i kolegom oraz władzom Rogoźna, iż: Wydajemy pieniądze na imprezki rodzinne we wsiach, na dożynki i są to pieniądze wyrzucone w błoto. Wydatki na kościół, to są wydatki materialne i bardziej potrzebne.
Radny Krzysztof Nikodem poczuł się wyraźnie dotknięty stwierdzeniami sugerującymi brak u radnych znajomości potrzeb. – Niech pan nie obraża radnych. My się kierujemy rozsądkiem. Do sporu dołączył Maciej Kutka, przypominając: Rok temu zwiększyliśmy do 200 tysięcy kwotę na renowację zabytków. I te parafie, które już pieniądze dostały, miały nie składać wniosków ponownie. Kolega Adam Nadolny to poparł, a teraz co mówi? Parkowo się przecież wyłamało, a to niezgodne z umową i zasadami. Krzysztof Nikodem podejrzewając, że proboszcz kościoła w Parkowie nie wiedział o ubiegłorocznym postanowieniu, poradził Adamowi Nadolnemu: Proszę przekazywał proboszczowi prawdę.
Zanim pan Adam odpowiedział, Sebastian Kupidura zauważył: Parafia w Parkowie taka biedna nie jest, a dotacje dostaje i to solidne. Henryk Janus dodał: Pruśce dostały wsparcie finansowe, bo był to ich pierwszy raz. Proboszczowie ze św. Ducha i św. Wita dostali pieniądze rok temu i w tym roku nie składali wniosków. Paweł Wojciechowski zakończył dysputę zapewnieniem: Pieniądze dzielimy zawsze sprawiedliwie.

Podobne artykuły