Nowy odcinek 
przy Sienkiewicza

RYCZYWÓŁ. Budro Kazimierza Stachowiaka przebuduje wjazd z drogi powiatowej na ulicę Sienkiewicza. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz 8 maja podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Za kwotę 32 801 złotych brutto firma Budro ułoży nowy wjazd z kostki betonowej brukowej. Prace związane z tą inwestycją zostaną rozpoczęte w drugiej połowie maja. Termin zakończenia robót ustalony został do dnia 29 czerwca, a nowy odcinek ulicy znacznie poprawi komunikację i estetykę w tej części miejscowości.

Podobne artykuły