Z Objezierza do Gruzji

OBJEZIERZE. Gdy kilka lat temu starosta obornicki zadecydował o przeniesieniu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu do Obornik i przyłączenia go do Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby, byłoby to faktycznym końcem objezierskiej szkoły. Wówczas burmistrz, w szacunku do tradycji objezierskiej szkoły i jej wyjątkowości, zadecydował o przejęciu placówki przez gminę Oborniki i tym samym uratowania jej przed rozpadem. Objezierska szkoła przetrwała i na dodatek pięknie się rozwija. O wielu inicjatywach czy projektach związanych z tą szkoła już informowaliśmy.
Teraz donosimy o kolejnym sukcesie. Otóż wniosek o udział w programie ERASMUS+ otrzymał bardzo wysoką ocenę, znalazł się na 34 pozycji wśród 80 wniosków zaakceptowanych do realizacji z przyznanym finansowaniem na ponad 14 800 Euro. Objezierski projekt nosi tytuł ,,Poznajemy się przez taniec”. W ramach tego projektu członkowie zespołu folklorystycznego wyjadą do współpracującego z objezierską szkołą Community College ,,Akhali Talaga” w odległym gruzińskim Kobuleti. Środki pozwolą na całkowite pokrycie kosztów przelotu i tygodniowego pobytu w Gruzji 21-osobowej grupy uczniów i opiekunów. Warto dodać, że finansowanie jest stuprocentowe, bez konieczności wkładu własnego. Zadaniem objezierskiej młodzieży będzie prezentacja rodzimego folkloru na ziemi gruzińskiej. Działający tam zespół folklorystyczny ma ogromny potencjał, by sławić ziemię obornicką wśród gór Kaukazu.

Podobne artykuły