Oborniczanie w Obornikach Śląskich

Oborniczanie w Obornikach Śląskich

OBORNIKI, OBORNIKI ŚLĄSKIE. Podczas tegorocznych Dni Obornik Śląskich zaprzyjaźnione miasto odwiedziła jak zwykle delegacja z Obornik. Wraz z burmistrzem Szramą wyjechali radni w osobach Beaty Matelskiej, Pawła Dregera, Jarosława Paulusa i Marka Kulupy. Powiat obornicki reprezentowała Zofia Kotecka, sołtysów Aleksandra Łukaszyk, a radę seniorów Stefania Kiwertz.
Po powitaniu burmistrz Arkadiusz Poprawa wraz z przewodniczącą rady miejskiej Agnieszką Zakęś pokazali obornickiej delegacji nowy żłobek. Nowoczesny i bardzo funkcjonalny obiekt, wybudowany w imponującym tempie z doskonałymi rozwiązaniami technologicznymi nie tylko bardzo się podobał, ale wywołał też wiele refleksji, gdyż i przez naszymi Obornikami stoi pilne zadanie budowy nowego żłobka. Władze Obornik Śląskich uzyskały na obiekt ogromne wsparcie od prężnych władz wojewódzkich, na jakie Oborniki od władz mało prężnych, by nie rzec- niezbyt udolnych, władz wielkopolskich liczyć nie mogą. Oborniczanie uczestniczyli też w odsłonięciu pomnika, związanego z tym miastem XX-wiecznego ekspresjonisty Otto Mullera. Tu warto zauważyć, że z Obornikami związanych jest kilkunastu malarzy i rzeźbiarzy, więc nowy pomnik początkuje tworzenie czegoś w rodzaju alei artystów.
Wreszcie ogłoszono rozpoczęcie Dni Obornik. Ruszyła na plac targowy długa i barwna kolumna samorządowców z obu Obornik i innych zaprzyjaźnionych miast, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, młodzieży i licznej grupy mieszkańców, prowadzona przez szczudlarzy i lokalny brass band. Tam oczekiwała ich ogromna rzesza oborniczan, których powitał burmistrz wraz z burmistrzami innych miast.
Podczas, gdy na placu trwała zabawa przy muzyce z gwiazdą wieczoru zespołem Dżem, delegacja z Obornik uczestniczyła w licznych rozmowach panelowych. Burmistrz Tomasz Szrama wraz z Beatą Matelska dyskutowali z burmistrzem Arkadiuszem Poprawą na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, dzieląc się własnymi doświadczeniami. Wymiana doświadczeń z pewnością wniosła wiele ciekawych rozwiązań i może być przydatną dla obu gmin. Szrama wręczył burmistrzowi Obornik Śląskich kosz lokalnych produktów znad Warty i Wełny, a potem wszyscy razem wysłuchali koncertu Dżemu przy wspólnej biesiadzie i w doskonałych nastrojach, co obserwowała nasza redakcja, towarzysząc delegacji z Obornik.

Podobne artykuły