Aktywizacja Romów

OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o uruchomieniu przez lokalnych Romów w Obornikach spółdzielni socjalnej z wypożyczalnią samochodów. Kolejnym etapem dalszej aktywizacji społeczności romskiej była wizyta w Obornikach pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych – Marii Krupeckiej.
Podczas spotkania z burmistrzem Tomaszem Szrama i przedstawicielami obornickiej społeczności romskiej pełnomocnik złożyła życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Romów oraz mówiła o perspektywach zaangażowania w poprawę własnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, przywołując przykłady i wskazując możliwości pozyskania na te cele środków.
Gmina Oborniki kolejny już rok korzysta z dotacji finansujących remonty mieszkań oraz zakup wyprawki szkolnej w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej. W trakcie spotkania omawiano możliwości wykorzystania środków tego programu także na inne cele, jak np. z przeznaczeniem na podniesienie poziomu aktywności zawodowej Romów, czy zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów pochodzenia romskiego.
Zgodnie stwierdzono, że pomysły takich przedsięwzięć muszą być realizowane we współpracy z samymi Romami, a przede wszystkim od nich powinny pochodzić. Jako przykład posłużyła romska spółdzielnia socjalna.
Wspólnie uzgodniono dalsze działania planowane do podjęcia przed naborem wniosków na rok 2019. Obecni na spotkaniu Romowie zadeklarowali zwiększenie zaangażowania w promowanie własnej kultury i tradycji, a jednym z owoców spotkania jest pomysł wystawienia romskiego stoiska kulinarnego na jarmarku świątecznym.

Podobne artykuły