Obornickie święto Konstytucji

Obornickie święto Konstytucji

OBORNIKI. 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzona była w Obornikach bardzo uroczyście.
W samo południe oborniczan, którzy zechcieli przyjść na obornicki Rynek w odświętny i pogodny dzień, aby poczuć się cząstką wielkiej, pięknej i silnej wspólnoty narodowej, aby wspólnie cieszyć się z wolności i suwerenności ojczyzny, powitał burmistrz Tomasz Szrama. – Konstytucja 3 Maja traktowana była jako ostatnia wola i testament gasnącej ojczyzny. Stała się symbolem tego, że potrafimy nie tylko bić się o wolność, lecz także mądrze rządzić swoim krajem – powiedział burmistrz.
Trzeciomajowa uroczystość miała charakter wyjątkowy, rozpoczynając w gminie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i wybuchu powstania wielkopolskiego. Obornickie Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne „Kraina Warty” zaprezentowało rekonstrukcję bitwy z roku 1919 pod Wrzeszczyną koło Czarnkowa, w której wzięły udział obornickie oddziały powstańcze i odegrały w niej kluczową rolę.
Inscenizacja wypadłą doskonale. Były strzały, wybuchy, sporo dymu, a dynamika całej akcji robiła wrażenie. Powiewały chorągwie trzymane przez liczne poczty sztandarowe. Burmistrz poinformował zebranych o tym, że dla godnego uczczenia rocznic Rada Miejska Obornik uchwalił rok 2018 „Rokiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Powołała też Komitet Obchodów, którego zadaniem jest określenie zakresu i koordynowanie działań związanych z uroczystościami. Jednym z jego postanowień było stworzenie oficjalnego plakatu obornickich obchodów, który wybrany został w ramach międzyszkolnego konkursu plastycznego. Zwyciężyła w nim Natalia Hejwosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrustowie. Przedstawiciele samorządów, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzież szkolna złożyły pod pomnikiem na Rynku kwiaty, a orkiestra grała – Wiwat Maj! Trzeci Maj!

Podobne artykuły