Kary za smog

POWIAT OBORNICKI. Na terenie powiatu obornickiego od 1 maja zaczęły obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw, np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Na niestosujących się do nowych zaleceń spadną kary.

Podobne artykuły