Spotkania w klubie Senior +

Spotkania w klubie Senior +

OBORNIKI. W Klubie Senior + przy ulicy Kościelnej odbyło spotkanie wielkanocne dla seniorów. W czwartek 5 kwietnia członkowie klubu usiedli przy wspólnym stole, by w miłym towarzystwie spędzić ten poświąteczny czas. Na spotkanie z seniorami przybyli również dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Kniat-Szymańska oraz przewodniczący Obornickiej Rady Seniorów Eugeniusz Kierstan. Przy kawie, herbacie i pysznym poczęstunku przyniesionym przez obecnych seniorów toczyły się ciekawe rozmowy. Poruszonych zostało także kilka kwestii organizacyjnych m.in. dotycząca potrzeby aktywnego włączenia się seniorów w życie społeczne, dzielenia się swoimi doświadczeniami i inicjowanie nowych działań.
Obornicki Klub Seniora działa zaledwie od połowy stycznia, a liczba organizowanych w nim spotkań i działań jest imponująca. Sprawczynią większości z nich jest spirytus movens klubu, opiekunka seniorów Alina Nadstaga.
Do Klubu należy już 70 osób i może do tej grupy dołączyć każdy oborniczanin nieczynny zawodowo i po 60 roku życia. W poniedziałki odbywa się tam nauka obsługi komputerów i telefonów mobilnych. Korzysta z niej 20 osób. Wtorki i piątki przeznaczone są na gimnastykę z fizjoterapeutką, trwające zawsze pół godziny. W środy obywają się projekcje filmowe. Są też zajęcia plastyczne, spotkania z policjantami w spawie bezpieczeństwa. Od połowy marca odbywają się spotkania z psychologiem. Tych będzie więcej, bo grupy mogą być nie większe niż 12 osób, a chętnych przybywa.
Odbywają się spotkania okolicznościowe i to często dzięki hojnym sponsorom na słodko. W Walentynki firma Maćkowiak zafundowała pączki. Było też ciasto od państwa Nawrockich.
Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z dietetykiem, nie mniejszym zabiegi pielęgnujące i kosmetyczne. Pani Alina planuje też wycieczki. Seniorów chce zabrać do izby leśnictwa w Dąbrówce Leśnej. Planują też rajdy rowerowe do Radzimia i w inne nie mniej ciekawe miejsca. Razem z „Włóczykijami” potrenują Nordic Walking.
Trzeba przyznać, że jak na tak krótki czas istnienia Klubu liczba jego działań jest imponująca.

Podobne artykuły