Radny proponuje, naczelnik wyjaśnia

KOWANÓWKO. Swego czasu pisaliśmy o pomyśle radnego Marka Lemańskiego, by zmienić organizację ruchu u zbiegu ulic Sanatoryjnej i Leśnej, tak by Sanatoryjna miała na całym odcinku pierwszeństwo. Motywował to ty, że ruch pojazdów jadących przez Rudki lub w ich kierunki jest wielokrotnie większy niż ruch pojazdów w kierunku szpitala kardiologicznego.
Zarządcą drogi jest powiat obornicki, zatem kierujący wydziałem komunikacji w starostwie powiatowym Michał Cieciora poczuł się wywołany do odpowiedzi i za naszym pośrednictwem odpowiada Markowi Lemańskiemu: Zgodnie z rozporządzeniem: „Ustalając trasy z pierwszeństwem, należy kierować się następującymi zasadami: […] b) w miarę możliwości ustalać przebieg trasy w taki sposób, aby nie zmieniła kierunku na skrzyżowaniu. […] Nie zaleca się stosowania zmiany kierunku drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniach typu T, zwłaszcza w przypadkach, gdy natężenie ruchu pojazdów na jednym z wlotów jest niewielkie i nie powoduje zakłóceń ruchu pojazdów na pozostałych wlotach”.
W opinii Michała Cieciory fakt polegający na tym, że jadący od Rudek są podporządkowani wpływa na uspokojenie ruchu.

Podobne artykuły