Ścieżka do Żernik już coraz bliżej

GMINA OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę, w ramach której gmina Oborniki dofinansowuje kwotą 250 tysięcy złotych powstanie ścieżki rowerowej z Obornik do Żernik. – Projekt zakłada budowę przez marszałka ścieżki o długości aż 5,6 km – wyjaśnia radny Adam Stańko, który od samego początku zabiegał o realizację tej inwestycji.
Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie, podczas którego omówiono koncepcję przebiegu, technologię umocnienia nawierzchni, lokalizację zatok autobusowych, sposób odwodnienia drogi, itp. Zaakceptowano również propozycje projektanta w kwestii proponowanych szerokości i nawierzchni ścieżki.
Nowa trasa rowerowa będzie miała szerokość 2 m i nawierzchnię z masy bitumicznej, natomiast w obrębie wsi Łukowo i częściowo Żerniki nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej. Tam też będzie miała ona charakter ścieżki pieszo-rowerowej i szerokość 2,5 m. Całość prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej planuje się zakończyć w drugiej połowie roku.

Podobne artykuły