Koniec ery worków na odpady zielone

GMINA OBORNIKI. Wielu mieszkańców gmin zrzeszonych w ZM GOAP wciąż nie może się pogodzić z tym, że odpady zielone muszą gromadzić w brązowych pojemnikach, zamiast wystawiać je w wielkich foliowych workach, jak to było do tej pory. ZM GOAP twierdzi: – To dla naszego wspólnego dobra.
Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, w skrócie zwanych „bio”. Do tej kategorii zaliczone zostały wszelkie odpady pochodzenia roślinnego, czyli zarówno resztki żywności, jak i wszystkie odpady zielone z przydomowych ogrodów. To właśnie wokół tych ostatnich zrobiło się gorąco, bo właściciele domów z ogrodami przywykli do wystawiania odpadów zielonych w workach. Od początku roku wszystkie odpady bio muszą trafiać do brązowych pojemników i tylko z nich będą odbierane.
Oborniczanie pytają, dlaczego? Odpowiedź ZM GOAP brzmi tak: Oddzielne zbieranie odpadów bio ma swój cel – jest nim zasilanie bioreaktorów w biokompostowni w wartościowy wkład, z którego można produkować biogaz i kompost. By to osiągnąć, jakość odpadu bio musi być dobra. Worki, w których do tej pory gromadzono na przykład skoszoną trawę, nie tylko nie gwarantowały wysokiej jakości bioodpadu, ale wręcz dawały pewność, że będzie ona słaba. W wypełnionych i zamkniętych workach odpady zielone psuły się.
Ustawodawca w rozporządzeniach dotyczących zbiórki selektywnej bioodpadów jasno określił, że sposób zbiórki musi gwarantować dobrą jakość odpadów. Jedyny sposób, by to osiągnąć, to pojemniki.
Zmiana systemu ma też swoje dobre strony. O ile wcześniej odpady zielone były odbierane dwa razy w miesiącu, o tyle teraz w sezonie wegetacji roślin są one odbierane dwa razy częściej. Jeśli ktoś wytwarza w swoim przydomowym ogródku bardzo dużo odpadów zielonych, może się zaopatrzyć w więcej niż jeden pojemnik. – Wszystkie będą odbierane przez śmieciarki, bez dodatkowych opłat zapewnia ZM GOAP.
Odpady zielone w workach nie będą odbierane. Te odpady, które nie zmieszczą się w pojemnikach można odwieźć do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK. Tam będą przyjęte nieodpłatnie. Z kolei za dodatkową opłatą można też oddać odpad zielony do firmy z listy uprawnionych do zagospodarowania odpadów. Taka lista dostępna jest na internetowej stronie ZM „GOAP” www.goap.org.pl. 
Odpady bio można też samemu zagospodarować w przydomowym kompostowniku i w ogóle nie kupować nowego brązowego pojemnika. Era worków na odpady zielone jednak definitywnie się skończyła.

Podobne artykuły