O mięśnie i kondycję seniorów

OBORNIKI. Według Światowej Organizacji Zdrowia Oborniki są czwartym w Polsce wśród miast i gmin posiadających najlepszą politykę senioralną. Po tej informacji burmistrz mógłby usiąść na laurach i do końca kadencji odbierać gratulacje. Tymczasem twierdzi, że: Polityka senioralna to proces, który nie ma końca i musi wciąż trwać, dostosowywany do aktualnych potrzeb i oparty na zdobyczach techniki mogących te potrzeby możliwie najlepiej zaspakajać.
Po uruchomieniu Klubu Senior +, w którym spotkają się oborniczanie w jesieni życia, zaczął tworzyć kolejny. Będzie to dom pobytu dziennego, w którym senior niepełnosprawny będzie mógł spędzić czas pod pełną opieką w przyjaznym środowisku. Realizowana jest akcja opaska życia, wspierająca poprzez teleopiekę i internet osoby przebywające samotnie, a będące w stanie zagrożenia. W razie zasłabnięcia czy utraty kontroli uzyskają czyjąś pomoc i to w możliwie krótkim czasie.
W połowie minionego tygodnia Szrama uczestniczył w prezentacji najnowocześniejszego obecnie na rynku urządzenia do usprawniania mięśni. Powiedział: Widząc wokół ile osób ma problem z lokomocją, poruszając się o kuli, o lasce czy na wózku, szukałem wraz z osobami ze mną współpracującymi sposobu ich usprawniania i to na skalę masową oraz bez żadnych formalności.
Pomocnym mają być współfinansowane przez gminę urządzenia do masażu i stymulacji mięśni. Za pomocą przepływu niskonapięciowego prądu wprawia to urządzenie mięsień w wibrację, pobudzą krążenie krwi, ożywią mięsień zatrzymując jego zanik, budując jego siłę motoryczną i elastyczność. Całością steruje inteligentny komputer, a całe urządzenie mieści się w niewielkiej walizeczce. To chyba najkrótszy opis urządzenia Compex, o którym można by zapisać tu kilku stronach, tyle ma funkcji i zastosowań.
Będzie można z niego korzystać za niewielką odpłatnością dwa razy w tygodniu, w grupkach, w salce mieszczącej się przy klubie Just a Fit w Galerii Młyńska, a także w klubie Senior+ przy ulicy Kościelnej. Podczas prezentacji w sali obornickiego Centrum Rekreacji można było wypróbować urządzenie i sprawdzić jak działa.
Seniorzy będą mogli z niego korzystać do woli, wystarczy posiadać kartę Senior +, a wydano ich w gminie już ponad cztery i pół tysiąca. Burmistrz stara się zainteresować urządzeniami, a jest ich obecnie pięć, także liczne stowarzyszenia i kluby sportowe, gdzie Compex może być użyteczny.
Jednym z pierwszych zainteresowanych jest Arkadiusz Bukowski, prezes Seniorskiego Klubu Sportowego, triatlonista, sportowiec, a także policjant, który nabawił się kontuzji kolana i sprawdza możliwość wzmocnienia mięśni, odsuwającego go od operacji.
Szrama wraz ze wspierającym go w realizacji polityki senioralnej Eugeniuszem Kierstanem przygotowuje już grunt do wprowadzenia bonów na tanie obiady dla seniorów i osób samotnych.

Podobne artykuły