Gmina opiekuje się najsłabszymi

GMINA RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół się zmienia, zmieniają się też warunki życia jej mieszkańców. Wciąż jednak jeszcze pozostaje grupa osób z różnych przyczyn niesamodzielnych, które wspiera gminna opieka społeczna (GPS). Najczęściej korzystają i korzystały z niej w roku minionym osoby dotknięte chorobą, ubóstwem, niepełnosprawnością i bezrobociem. Pomoc społeczna udziela im zasiłków finansowych, świadczy na ich rzecz usługi opiekuńcze, zabezpiecza im prace socjalne, by miały dochody. Gminny ośrodek wysłał siedmioro dzieci z biednych rodzin na kolonie do Poronina. Świetlica środowiskowa była czynna przez miesiąc także w czasie wakacji. Pracownicy socjalni sprawdzali ewentualność zaistnienia przemocy w rodzinach objętych takim monitoringiem.
Skutkiem tych działań wystawiono aż 11 niebieskich kart dotyczących ośmiu rodzin, w tym 10 takich kart wystawiła policja, a jedną zarządzający oświatą.
Wysłano w ubiegłym roku siedem wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Komisja wysłała trzy osoby na leczenie nałogu alkoholowego. Przeglądając statystyki z lat poprzednich widać na tym polu znaczącą poprawę.
14 ryczywolskich rodzin wystąpiło o kartę dużej rodziny, co wiąże się z konkretnymi korzyściami.
W przypadku rodzin niewydolnych opiekuńczo i społecznie kierowany jest do nich asystent, kierujący poczynaniami takiej rodziny. Obecnie jest jeden taki asystent rodziny na 12 rodzin z problemami i potrzebujących wsparcia, w których jest łącznie 32 dzieci. Część rodzin chętnie współpracuje z asystentem, a cztery rodziny robią to pod presją wyroku sądowego.
GPS dba o to, by nikt w gminie nie chodził głodny. Wydano w związku z tym osobom bez dochodów lub o niskich dochodach 17 ton żywności. Pracownicy opieki społecznej wraz z wolontariuszami zebrali 1277 kg żywności, która trafiła w paczkach wprost do osób potrzebujących. W minionym roku 51 matek w całej gminie odebrało należnym im 1000 złotowy zasiłek z powodu urodzenia dziecka.
Wiele matek utrzymuje dzieci z wypłacanych z budżetu gminy alimentów. Ich wysokość wyniosła w 2017 roku aż 26 tys. złotych, co oznacza kwotę 404 złotych miesięcznie, bo tyle wynosi przeciętne świadczenie alimentacyjne, i co by nie rzec, jest bardziej niż skromne. Cały czas trwają rozmowy z dłużnikami alimentacyjnymi, a skutki tych „rozmów” są różne. W dwóch przypadkach zatrzymano zalegającym tatusiom karnie prawo jazdy.
Krnąbrnych dłużników zalegających systematycznie z alimentami jest obecnie w gminie 31. Od dwóch lat jest to jednak uznawane za przestępstwo, a oni za przestępców. Skutkiem działań prawnych udało się gminie odzyskać od nich 102 tysiące złotych.
Wsparciem dla części samotnych matek oraz rodzin, które nie uzyskują dochodu powyżej 800 zł na głowę jest wsparcie z programu 500+. Z tego zasiłku na pierwsze dziecko korzysta w gminie aż 571 rodzin. Rekordem gminy jest zaś zasiłek w kwocie 3000 złote przyznany jednej z rodzin na sześcioro dzieci.
Opieka społeczna wspiera niezamożne rodziny także dodatkami mieszkaniowymi. W roku ubiegłym wypłacono 201 takich zasiłków na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. Wypłacane są też dodatki energetyczne, a skorzystało z nich 10 rodzin.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pomoc społeczna znajduje osobom nieporadnym, samotnym i chorym domy opieki, dopłacając do ich pobytu zależnie do miejsca od 2000 do 4000 zł miesięcznie, jeżeli taka osoba nie ma własnych dochodów. Całość tej kwoty gmina płaci ze swoich środków budżetowych.
Jak napisaliśmy na wstępie, gmina Ryczywół się zmienia, zmieniają się też warunki życia jej mieszkańców, jednak wciąż pozostaje na marginesie pewna grupa osób, którzy bez wsparcia gminy nie poradziłby sobie w życiu, więc obowiązkiem gminy jest zadbanie o ich potrzeby i gmina to zadanie wykonuje bez zarzutu.

Podobne artykuły